Sponsorointibarometri 2020: Kasvu alkaa 2022

Uutinen

Sponsorointibarometri eli yritysten ajatukset sponsorointia kohtaan on julkaistu, ja sen tulosten mukaan kasvua on tulossa vasta vuonna 2022. Mutta todellisuudessa tämän vuoden aikana eUrheilun tapahtumat Suomessa ovat kuitenkin saatavilla, ja suomalaiset organisaatiot kuten ENCE, HAVU, KOVA, hREDS ja monet muut ovat lisänneet näkyvyyttään eri kanavissa – olisiko vuosi 2021 sittenkin eurheilun kasvun vuosi sponsoroinnissa?

Yritysten sponsorointi-investoinnit supistuivat voimakkaasti viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 sponsorointiin investoitiin kaiken kaikkiaan 203 miljoonaa euroa, joka on 21,9 % vähemmän kuin vuonna 2019 (260 milj. euroa). Urheilusponsorointi supistui 20,4 %, ja kulttuurisponsorointi peräti 48,9 %.

Tapahtumamarkkinointi odotetusti pohjalla

Tapahtumamarkkinoinnin koko vuonna 2020 on 72 miljoonaa euroa, ja se supistui viime vuoteen verrattuna 51 %.  

Kasvu alkaa 2022

Oikeudenomistajista 57 % odottaa tuottojensa kasvavan ensi vuonna. Yrityksistä 91 % aikoo kasvattaa tai pitää ennallaan sponsorointi-investointiensa tason vuonna 2022.

Tapahtumamarkkinoinnin toimistoista 89 % arvioi markkinan kasvavan 2020 ja 93 % yrityksistä aikoo kasvattaa tai pitää ennallaan tapahtumamarkkinoinnin investointinsa.

Sponsoroinnin merkitys yrityksissä suurempi kuin koskaan aikaisemmin – yhteiskuntavastuullisuus nosteessa

Sponsorointia strategisesti tärkeänä pitäviä yrityksiä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 48 % kaikista sponsoroivista yrityksistä pitää sponsorointia strategisesti tärkeänä osana markkinointiviestintää ja lähes 60 % näkee sponsoroinnin merkityksen vähintäänkin kasvavan tulevaisuudessa.

Sponsoroinnin motiiveista yhteiskuntavastuullisuus nousi aikaisempiin vuosiin verrattuna eniten ja on nyt kolmanneksi tärkein sponsoroinnin motiivi brändi vahvistamisen ja näkyvyyden jälkeen.

Tutkimuksesta

Vuosittainen Sponsorointibarometri toteutettiin yritys- ja oikeudenomistajakyselynä. Sponsorointibarometri on Suomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus.

Tapahtumabarometri toteutettiin yritys- ja tapahtumatoimistokyselynä.

Tutkimuksen ja analyysin toteuttaa Sponsor Insight Sponsorointi & Tapahtumat ry:n toimeksiannosta. Tutkimustulokset julkaistiin 23.3.2021

Leave a Reply